PCK - Wzrastanie

Zadanie

Polski Czerwony Krzyż zgłosił się do naszej agencji z prośbą stworzenia interaktywnego narzędzia do angażowania ich wolontariuszy. Głównym problemem Klienta jest słaby przepływ informacji pomiędzy strukturami organizacji, głównie do i z wolontariuszami oraz ich niska motywacja w realizacjach celów wydarzeń.

Rozwiązanie

We współpracy z lubelskim, podkarpackim i małopolskim oddziałem PCK postanowiliśmy stworzyć serwis społecznościowy, którego głównymi celami będzie motywowanie wolontariuszy poprzez grywalizację (zdobywanie poziomów w zamian za aktywność, wymiana na akcesoria, rankingi najlepszych osób i grup). Serwis, poza funkcją motywującą ma za zadanie również integrować ze sobą wolontariuszy oraz być narzędziem informacyjnym. Zaprojektowany portal spełnia również funkcję promocyjną dzięki wielu integracjom z najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi - Facebook, Instagram, Google+. Projekt serwisu ma nowoczesny, przyjazny użytkownikowi charakter i jest w pełni responsywny.
PCK - Wzrastanie